ЗАСТРАХОВКА НА ДРОНОВЕ: ЛЕТЕТЕ СПОКОЙНИ – ЛЕТЕТЕ ЗАСТРАХОВАНИ

23.02.2021

Новини

ЗАСТРАХОВКА НА ДРОНОВЕ: ЛЕТЕТЕ СПОКОЙНИ – ЛЕТЕТЕ ЗАСТРАХОВАНИ

 

Здравейте всички Вие,

Любители, притежатели, оператори и мечтатели с дронове!

Вие първи прозряхте необятното бъдещо приложение на тези апарати и увлякохте много последователи. Било то в кино индустрията, въздушната логистика, армейското разузнаване, селското стопанство, дори и сватбите, вече

 са немислими без участието на дрон!

На практика това са въздухоплавателни средства като всички, само че пилотът е на земята и командва дистанционно. И както при всяко движещо се средство и при дроновете има опасности от инциденти, злополуки и загуби.

Поради това практиката и тук е въвела застраховането, като способ за управление на риска. Не сте учудени и знаете, че сходно с автомобилите и при летателните средства има две основни застраховкки:

  • Гражданска Отговорност към Трети Лица – задължителна. Да, задължителна!
  • Авиационно Каско – по желание

Както се досещате, по аналогия с автомобиклите, и тук с Гражданска Отговорност застраховате и се обезщетяват вредите нанесени от Вас на други хора и предмети, а с Каското- такива на Вашия дрон.

Европейски Регламент 785/2004 определя минималната сума за застраховка на Гражданска Отговорност на въздухоплавателните средства. Дроновете попадат в категорията „под 500 кг максимална излетна маса (МТОМ)” и застраховката трябва да е минимум 750,000 СПТ (специални права на тираж), което е равно на приблизително 900,000 евро!

В развитите Европейски държави регулацията на притежанието и експлоатацията на дронове отдавна са под контрола на компетентния орган. От миналата година вече и у нас- ГВА (Гражданска Въздухоплавателна Администрация) е органът, който управлява летателната дейност. Започна масовото явяване на онлайн изпит в ГВА и сертифициране на пилоти категории А1/А3. Европейска директива 2019/947 възлага на ГВА да следи за наличието и поддържането на задължителните застраховки.

А с помощта на Каско полицата, когато машината Ви падне, независимо по каква причина, или „отлети” (fly away), ще бъде платен ремонта или подмяната с нова. Затова:

ЛЕТЕТЕ СПОКОЙНИ – ЛЕТЕТЕ ЗАСТРАХОВАНИ с COURTIER INSURANCE BROKER!

Изпрати запитване за оферта:

ГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Кортиер ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

РАЗБРАХ