Имуществено застраховане

Адекватна защита на Вашите бизнес и дом, взависимост от Вашите нужди. Сигурност за имуществото и домашния Ви любимец и целостта на застрахованата сграда.

  • Домашно имущество
  • Офиси и търговски обекти
  • Електронно оборудване
  • Индустриален пожар
//courtier.bg/files/images/2019/02/home-insurance.jpg

Домашно имущество

Пълни покрития за пожар, наводнение, изтичане на пара, природни бедствия, счупване на стъкла, кражба, наемане на алтернативно жилище и злополука на домашен любимец.

Офиси и търговски обекти

Предлагаме покритие на всички рискове застрашаващи бизнес обекта Ви, машините и стоково-материалните запаси и отговорност на наемателя.

Електронно оборудване

Пълна застраховка за уредите в офиса срещу кражба, наводнение, пожар, токов удар, водопроводна авария и други.

Индустриален пожар

Покрития за движими, недвижими имущества, машини, стоково-материални запаси, които са наети , лични или предоставени на разпореждане имущества.

  • Примерна оферта
  • Застрахователна сума: 50 000,00 лв.
  • Видпокритие: Пълно
  • Период: 1 година
  • Цена: 200,00 лв.

БУЛСТРАД е част от ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП – компания с близо 200-годишна история, в която работят над 25 000 служители в около 50 застрахователни компании в 25 държави. Независимо от позицията на отделния човек в рамките на групата, ние споделяме общи принципи, мисия и ценности на всички нива на управление и функции.

Алианц България Холдинг е първата финансова група у нас, която предлага комплексно застрахователно и финансово обслужване на своите клиенти в пет сектора: общо застраховане, животозастраховане, пенсионно осигуряване, банкови услуги и лизинг.

Застрахователните компании „УНИКА“ АД и „УНИКА Живот“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, бул. Тодор Александров 18, са част от международната УНИКА Иншурънс Груп – компания с над двувековна традиция и опит в застраховането.

Застраховай имуществото си

Изпрати ни запитване и наш консултатнт ще се свърже с теб в най-скоро време!

ГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Кортиер ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

РАЗБРАХ