ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ГАРАНЦИИ / ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БОНД

30.07.2021

Новини

Застрахователните Гаранции или Застрахователният Бонд е добре известен продукт на световния пазар, a в България от 2016 г. с промяна на закона за обществените поръчки и е допустим при замяна на банкова гаранция със застраховка. Предлага се основно под няколко форми според типа и поръчката на договора:

• Гаранция за изпълнение
• Гаранция за авансово плащане
• Гаранция за покриване на гаранционните срокове

Предимството на този вид застраховка, е че не се налага, както при банковата гаранция да се блокират средства или имоти в банката. Застрахователната компания поема отговорността по изпълнението. Също застраховката е с доста по-ниски разходи от банковата гаранция. Дава възможност за по-висок лимит на отговорност.

Приложима е при договори в строителството, ВиК, IT фирми, транспорта, туризма, производството на стоки и др. Това е един много бърз, гъвкав и ефикасен начин за по-лесно сключване на договори.

За повече информация се обърнете към Застрахователен брокер Кортиер – компания с най-голям премиен приход по застраховка Гаранции за 2020 година.ГРИЖИМ СЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ!

 

Кортиер ЕООД обработва Вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване поверителността, сигурността и защитата им. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни да става в пълно съответствие с изискванията на българското и европейското законодателство.

Ако маркирате бутона „Разбрах” Вие се съгласявате, да предоставите личните си данни доброволно, запознати сте с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме описали детайлно в Политика за поверителност и за бисквитките.

РАЗБРАХ